obituary header
Welcome to the memorial page for

Thong Ngoc Pham

January 1, 1937 ~ October 19, 2017 (age 80)

WORCESTER - Thông Ngọc Phạm, 80 tuổi, của Worcester, chết Thứ Năm 19 tháng 10, 2017 tại Đài tưởng niệm UMass, Hồ Ave.

Ông rời khỏi vợ, Huế Thị Nguyên, một người con trai, An Phạm Tân và vợ ông Quyền Ái Trần Việt Nam; ba người con gái, Linh Ngọc Phạm và chồng bà Tân Chí Nguyễn Việt Nam, Xuân Phạm Ngọc và chồng bà Hưng (Bryan) Minh Phi California, và Thu Phạm Nguyệt của Wiorcester; 13 cháu và 3 chắt. Ông sinh ra ở Bến Tre, Việt Nam, con trai của Hồng Thái Phạm và Út Thị Đằng, và đã sống ở Worcester trong 6 năm.

Thông làm việc tại Quân Cảnh tại Việt Nam.

Các dịch vụ mai táng sẽ diễn ra theo hình thức riêng tư. Rice Funeral Home, 300 Park Ave, Worcester, là trách nhiệm sắp xếp. 

 

WORCESTER – Thong Ngoc Pham, 80, of Worcester, died Thursday, October 19, 2017 at UMass Memorial, Lake Ave.

He leaves his wife, Hue Thi Nguyen, a son, An Tan Pham and his wife Quyen Ai Tran of Vietnam; three daughters, Linh Ngoc Pham and her husband Tan Chi Nguyen of Vietnam, Xuan Ngoc Pham and her husband Hung (Bryan) Minh Phi of California, and Thu Nguyet Pham of Wiorcester; 13 grandchildren and 3 great-grandchildren.  He was born in Ben Tre, Vietnam, son of Hong Thai Pham and Ut Thi Dang, and has lived in Worcester for 6 years.

Thong worked in the Military Police in Vietnam.

Funeral services will be private.  Rice Funeral Home, 300 Park Ave, Worcester, is in care of arrangements. 
 


 Service Information

Private Services


© 2020 Rice Funeral Home. All Rights Reserved. Funeral Home website by CFS & TA