.   Obituary for Khánh Hữu Nguyễn
obituary header
Welcome to the memorial page for

Khánh Hữu Nguyễn

September 4, 1954 ~ January 21, 2017 (age 62)

Cáo Phó

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin chồng, cha, anh, cậu của chúng tôi là:

  Ông  Nguyn Hu Khánh

 Sinh ngày 4 tháng 9 năm 1954, quê quán Gia Định 

Đã từ trần vào ngày 21 tháng 1 năm 2017

(Nhằm ngày 24 tháng Chạp năm Bính Thân )  tại  thành phố Worcester  , Tiểu Bang Massachusetts.

 ng th 63 tui.

Lễ viếng diễn ra vào lúc 4 giờ ngày 25 tháng 1 năm 2017 tại :

Rice Funeral Home

300 Park Ave Worcester MA .

Linh cửu được hỏa táng vào lúc 10 giờ  ngày  26 tháng 1 tại  :

Swedish Cemetery Corporation

9 Island Road, Worcester, MA

 XIN MIN  PHÚNG ĐIU

  Gia đình đng kính báo


 Service Information

Visitation
Wednesday
January 25, 2017

4:00 PM to 7:00 PM
Rice Funeral Home
300 Park Avenue
Worcester, MA 01609-1805


© 2021 Rice Funeral Home. All Rights Reserved. Funeral Home website by CFS & TA | Terms of Use | Privacy Policy